contacta'ns

VIRTUALITZACIÓ

Vegi com pot estalviar inversió en hardware i guanyar un millor temps de resposta amb la virtualització de sistemes

ALTA DISPONIBILITAT I ALTA RECUPERACIÓ

AVANTATGES

quantitatius i qualitatius

Mínima Inversió amb el màxim de benefici

ÉS UNA REALITAT

La pèrdua d'informació o falta de servei pot ocasionar greus problemes econòmics en una empresa. Garantir els sistemes en cas de caiguda, és nomes un dels grans beneficis que proporciona la virtualització d'infraestructura de sistemes i/o aplicacions

 

L'eliminació voluntària o involuntària d'arxius, la inestabilitat del sistema, errades en actualitzacions, intrussions de virus, etc... ja no seran problemes per a garantir la viabilitat de la seva empresa. A GesTIC li oferim virtualitzar els seus sistemes i tenir així alta disponibilitat en sistemes crítics, entorns de pre producció per a desenvolupadors, sistemes de recuperació en alta disponibilitat, aprofitament de recursos físics i tot sense grans inversions

 

 

 

 

QUÈ LI OFERIM?

  Estudi econòmic del Projecte de Virtualització

  Flexibilitat horària per no interrompre l'activitat

  Administració de la Plataforma Virtual

  Previsió del Creixement / Recursos

  Virtualització d'Aplicacions

  Monitorització del rendiment

Preu del Servei

CONTACTA

+ SERVEIS